Altijd Balans - Praktijk voor Chinese geneeskunde Altijd Balans - Praktijk voor Chinese geneeskunde Altijd Balans - Praktijk voor Chinese geneeskunde Altijd Balans - Praktijk voor Chinese geneeskunde

Stress en burnout

Altijd Balans en vitaliteit
Altijd Balans begeleidt mensen en organisaties in veranderingsprocessen en richt zich op vraagstukken rondom vitaliteit en balans in leven en werk.

Hoe werkt vitaliteit en balans in leven en werk?
Lichaam en geest hebben een interactie met elkaar die continu is. Als er een disbalans ontstaat tussen belasting en belastbaarheid, manifesteert deze zich op zowel lichamelijk als geestelijk niveau. Het individu manifesteert zich dan ineffectief in zowel het werk als het privé leven.

Vitaliteit wordt bereikt:

 • als een individu zowel geestelijk als lichamelijk een optimale balans heeft bereikt tussen:
  • Belasting - Herstel
  • Inspanning - Ontspanning
  • Sympaticus* - Parasympaticus*
  • Ergotrope functies * - Trofotrope functies*
  • Warmte / beweging - Koude / controle
  • Onrust - Rust
 • als een individu zich manifesteert zoals hij of zij werkelijk is en zich niet groter of anders voordoet.


*Ergotrope functies bereiden het lichaam voor op actie. De reacties (sympatische effecten), hebben tot doel om het lichaam slagvaardig te maken: de bloeddruk stijgt, glucose (bloedsuikers) wordt gemobiliseerd onder invloed van cortisol en adrenaline, de ademhaling wordt intensiever de spierspanning stijgt en de prikkelbaarheid van de hersenschors neemt toe waardoor iemand bijvoorbeeld meer allert is.

*Trofotrope functies betreffen herstel van het lichaam en energie opbouw. Deze functies (parasympatische effecten), zijn vooral actief tijdens rust en ontspanning. Voorbeelden zijn: lage hartfrequentie en bloeddruk, toename van beweging en opname en uitscheiding in het maagdarmkanaal (spijsvertering), spierontspanning en loomheid.

Bij een disbalans tussen bovengenoemde functies of als iemand niet congruent is met wat die doet of zegt of is ontstaat er een stress situatie.

Stress situatie / disbalans
Een stress situatie ontstaat na langdurige overbelasting, waarbij zowel lichaam als geest geen herstelmoment hebben kunnen bereiken. Er is dan een verhoogde mate van belasting, inspanning, warmte, beweging en onrust. Er is tevens een verminderde mate van herstel, ontspanning, koude, controle en rust.

Stress symptomen:
(Voorbeeld aan de hand van meer warmte en beweging en minder controle en koude.) Warmte heeft de gewoonte om op te stijgen. Het hoogste punt in het menselijk lichaam is het hoofd. Klachten die dan als eerste ontstaan zijn hoofdpijn, nek en schouderklachten, rood gelaat. In de nacht, het rust en herstel moment, een adaptatie fase, zal het lichaam proberen de warmte te verwijderen, waarmee er weer controle en rust kan ontstaan. Dit doet het lichaam door middel van nachtzweten. Ook geestelijke onrust probeert het lichaam onder controle te krijgen. Dit kan zich uiten in de vorm van moeite met in- of doorslapen en overmatig dromen.

Het voorkomen van disbalans:

 • Het juiste evenwicht tussen inspanningsmomenten en herstelmomenten zorgt voor een optimale balans en belastbaarheid. Daarbij is het belangrijk dat ieder individu weet welke inspanningsvormen en welke herstelvormen bij hem of haar passen.
 • Het is van groot belang dat een ieder doet wat hij/ zij echt kan en wil en is. Als iemand zich anders voordoet dan hij/zij is, heeft dit tot gevolg dat hij/zij over zijn/haar eigen grenzen van belastbaarheid gaat. Iemand is dan niet congruent met wat die doet. De persoon manifesteert zich anders dan zijn/haar werkelijke en oorspronkelijke ik. Hierdoor verliest deze persoon vitaliteit en belastbaarheid.


De belastbaarheid is voor een ieder uniek, dit geldt ook voor de optimale herstelvormen. Altijd Balans is middels haar diagnostiek in staat om de vitaliteit, belastbaarheid en herstelvorm per individu vast te stellen en middels voedingsadvies, kruiden, massage en acupunctuur te optimaliseren.

Hoe creëert Altijd Balans vitaliteit en balans?
Stress symptomen zijn voor Altijd Balans niet algemeen, maar per individu verschillend. De een heeft bijvoorbeeld stress op de maag, terwijl een ander stress op de lever kan hebben. De lichamelijke en geestelijke uitingsvormen van stress zijn daardoor ook verschillend. De een gaat zich zorgen maken en piekeren, een ander wordt bot in de communicatie en krijgt woede uitbarstingen een derde wordt moe en depressief weer een ander krijgt vreselijk veel last van allerlei angsten.

De integrale benadering van Altijd Balans ten aanzien van lichaam en geest schept de mogelijkheid om binnen hun eigen werkveld gerichter te handelen. De consequentie van deze visie is namelijk dat een disbalans in bijvoorbeeld het lichaam zijn weerslag heeft op de emoties, denkwijze en communicatie en dat een disbalans in bijvoorbeeld de emoties zijn weerslag heeft op het lichaam.

Als eerste onderzoeken waar de stress symptomen of symptomen van verminderde vitaliteit zich uiten. We brengen deze symptomen onder bij een kader op basis van zowel de reguliere- als de Oosterse geneeskunde. Dit kader waarbinnen de symptomen zich uiten vormt de basis voor een op maat gesneden plan van aanpak. Het plan van aanpak wordt ten uitvoer gebracht middels massage, voedingsadvies, voedingssupplementen en acupunctuur, in combinatie met doelgerichte praktische tips. De keuze van de te volgen behandelingsstrategie wordt bepaald op basis van de geconstateerde symptomen en hoe deze zich uiten bij de cliënt.

We maken de oorzaak van het ontstaan van de symptomen inzichtelijk voor de cliënt en geven deze handvatten om herhaling van het patroon te voorkomen zodat er een optimale vitaliteit en weerbaarheid ontstaat. Ook leert de cliënt de balans en de disbalans te (h)erkennen en tussen belasting en belastbaarheid. Tevens begeleiden de coaches de cliënt bij het implementeren van de nieuw aangeleerde strategieën ter behoud van vitaliteit in het dagelijks leven. Hiermee wordt de behaalde balans en optimale belastbaarheid en productiviteit gewaarborgd.

Meer info?
Link stress de basis van ziek zijn
Link stress-test