Altijd Balans - Praktijk voor Chinese geneeskunde Altijd Balans - Praktijk voor Chinese geneeskunde Altijd Balans - Praktijk voor Chinese geneeskunde Altijd Balans - Praktijk voor Chinese geneeskunde

Tui-na

Inleiding
Tui-Na (spreek uit twina) is één van de therapieën van de Traditioneel Chinese Geneeskunde (TCM). Zij kent een grote variëteit aan verschillende massages die op liet lichaamsoppervlak worden toegepast en daarnaast diverse zeer effectieve manipulatietechnieken die op verschillende delen van liet lichaam kunnen worden toegepast. Uitgegaan wordt steeds van een goede diagnose van de patiënt volgens de regels van de TCM. Tui-Na therapie is zeer effectief zowel in de preventieve zin als voor op genezing gerichte behandeling. Door de yinne en yange aspecten van de lichaamsenergie in balans te brengen en de circulatie van qi en Bloed te bevorderen kunnen, op een deskundige manier toegepast, vele ziektes worden genezen. Tui-Na is niet weg te denken uit de Chinese ziekenhuizen en kent daar verschillende richtingen zoals: Kinder Tui-Na, volwassenen Tui-Na, orthopedie en cosmetica.

Historie

Meer dan tweeduizend jaar geleden, in de 1Jan en Qin Dynastieën (205 BC-280 AD), werd Tui-Na al genoemd in de oude geneeskundige boeken. Er wordt dan nog gesproken over 'Mosha', 'Anmo' of'Anqiao'. In liet bekende oude boek de Nei Jing werd de term Tui-Na voor liet eerst gebruikt. In dit oude werk worden diverse hoofdstukken aan de verschillende aspecten van Tui-Na gewijd. In die tijd begonnen de Chinese artsen allerlei acute en chronische ziekten volgens de methoden van de Tui-Na therapie te behandelen. In de tijd van de Sui- en Tang-Dynastieën kwam de Anmo (Tui-Na) tot volle ontwikkeling en werd opgenomen in de State Office van Imperial Physicians. In die tijd werd de Tui-Na langzaam maar zeker ook toegepast in Japan en ook in Frankrijk. Hieruit ontwikkelde zich later de Japanse Shiatsu (in het Chinees: 'Zhi Jia Fa') en diverse vormen van westerse massage ('Mosha' in liet Chinees). Tui-Na wordt dus als volwaardige therapie al duizenden jaren toegepast. Heden ten dage heeft bijna elk Chinees ziekenhuis zijn eigen Tui-Na afdeling en de Tui-Na studie en praktijk nemen in het universitair medisch onderwijs een belangrijke plaats in. In 1987 werd de Chinese Tui-Na Association opgericht en de laatste jaren wordt er steeds meer gepubliceerd over succesvol onderzoek op dit gebied. De combinatie van Tui-Na en acupunctuur begint een belangrijke plaats in te nemen in China, evenals in de V.S. en Europa.

Hoe werkt Tui-Na?

Het gehele lichaam, zowel aan de buitenzijde in de armen en benen en de huid als intern in de diverse organen, wordt verbonden door Meridianen. De Chinezen spreken over qi en bloed dat door de meridianen stroomt en het lichaam voorziet van voedingstoffen en informatie om op die manier een balans van Yin en Yang te scheppen. Algemeen gesproken kan gezegd worden dat blokkades en onregelmatigheden in de meridianen ziekteprocessen kunnen veroorzaken. Zo wordt bijvoorbeeld alle pijn in de Chinese geneeskunde beschouwd als een blokkade van qi'. Wanneer de therapeut een Tui-Na behandeling geeft, is hijzelf zeer geconcentreerd in zijn eigen lichaamscentrum (Yi) en haalt van daaruit de innerlijke kracht om zijn handen het juiste werk te laten doen. Zo kan hij blokkades opheffen en de circulatie van qi en bloed bevorderen. Zo wordt een yin-yang balans geschapen, wordt de energie van liet lichaam versterkt, kunnen blokkades worden opgeheven, worden de innerlijke organen in evenwicht gebracht. Zo kan men koorts laten dalen. pijn verzachten, gewrichten beweeglijk maken, etc.

De Tui-Na stijl

Gedurende de duizenden jaren van ontwikkeling ontstonden er verschillende stijlen in het geografisch enorm uitgestrekte China.(Zo werd bijvoorbeeld de Yi Zhi Chan-stijl (een techniek waarbij de duim wordt gebruikt om een acupunctuurpunt te beïnvloeden) heel populair in het zuiden, etc. Maar elke stijl had zijn stevige fundament binnen de theorie van de Traditioneel Chinese Geneeskunde, waarbij steeds een juiste diagnostiek voorafgaat aan een behandeling. Enkele tientallen jaren geleden werden deze stijlen tot een zeer complete therapievorm bij elkaar gebracht in wat we heden ten dage Tui-Na therapie noemen.