Altijd Balans - Praktijk voor Chinese geneeskunde Altijd Balans - Praktijk voor Chinese geneeskunde Altijd Balans - Praktijk voor Chinese geneeskunde Altijd Balans - Praktijk voor Chinese geneeskunde

T.C.M.

Wat is TCM?
TCM staat voor 'Traditional Chinese Medicine' (Traditionele Chinese Geneeskunde). Hieronder vallen onder andere acupunctuur, qi-gong, kruidentherapie en Tui-na-therapie. TCM zijn therapievormen die meer dan 5000 jaar geleden in China werden ontwikkeld, en die nu over de hele wereld worden toegepast. Door massage, moxibusti (het branden van kruiden op de acupunctuurpunten van ons lichaam), of door het inbrengen van uiterst fijne naalden op bepaalde plaatsen van het lichaam wordt onze energie gestimuleerd. Dit stelt ons in staat weer gezond te worden en harmonie in lichaam en geest tot stand te brengen.

"Mens sana in corpore sano"

"Een gezonde geest in een gezond lichaam."

Voor de traditionele Chinese geneeskunde (TCM) is het onderscheid tussen lichaam en geest niet zo van zelfsprekend als voor de Westerse geneeskunde. De Chinezen hebben de spirituele, de mentale en emotionele aspecten steeds letterlijk en figuurlijk in een organisch kader gezien. Voor hun bestaat er een direct verband tussen een goed functioneren van organen enerzijds en het geestesleven anderzijds. Als bedrijfstherapeut van een zorgverzekeraar ben ik dagelijks bezig met het herstellen van een of beide factoren. Maar dat is toch niet zo verwonderlijk in een maatschappij waarin we moeten hollen en we voor stilstaan eigenlijk geen tijd meer krijgen, hebben of nemen! Om maar even een disbalans te noemen.

In uitdrukkingen als "wat heb je op je lever", " ben jij je gal aan het spuwen" en "jij doorgrondt mijn hart en nieren" krijgen we bevestigd dat in ons taalgebruik beide aspecten samen gaan! Dit samengaan krijg ik elke dag opnieuw in de praktijk bevestigd. Een voorbeeld ter verduidelijking " werkdruk lijdt tot stress en spanningen deze uiten zich in nervositeit, er ontstaat in het lichaam een paniek situatie en we zijn niet meer instaat de juiste keuzes te maken, wat zich gaat uiten in woede uitbarstingen etc. In mijn praktijk zie ik vaak dat deze mensen last krijgen van krampverschijnselen, nagelbijten of andere tics, men is vervolgens niet meer instaat om zich geestelijk en lichamelijk te ontspannen! In het laatste stadia ontstaan er klachten als peesblessures, hartkloppingen maag- en darmproblemen etc. Kortom het cirkeltje is rond!

"Mens sana in corpore sano" is het streven in het leven, dit streven is alleen realiseerbaar als het leven wordt gedragen door balans! Balans is het sleutelwoord binnen de TCM het sleutelwoord naar herstel.