Altijd Balans - Praktijk voor Chinese geneeskunde Altijd Balans - Praktijk voor Chinese geneeskunde Altijd Balans - Praktijk voor Chinese geneeskunde Altijd Balans - Praktijk voor Chinese geneeskunde

Typologie

De sleutel naar effectief coachen
Altijd Balans geeft lezingen aan studenten en in het bedrijfsleven gerelateerd aan communicatie en organisatiestructuren met als doel maximaal rendement. Altijd balans heeft daar een eigen module voor ontwikkeld waarmee gewerkt wordt. De methodiek is in boekvorm gezet en is handig ter introductie of als naslagwerk. U kunt het boekje als cliënt van Altijd Balans hier hier bestellen de kosten hiervoor zijn voor u €20,00 ipv €25,00.
De sleutel naar effectief coachen
Altijd Balans heeft zich de afgelopen 10 jaar gespecialiseerd in mentale problematieke, een derde van alle medische problemen hebben een mentale, emotionele oorsprong. Rond de 80% van de chronische aandoeningen zijn psychisch van aard. Altijd balans heeft de afgelopen 10 jaar haar een eigen module (typologie) ontwikkeld waarmee succesvol gewerkt wordt.

Uit onderzoek blijkt dat een op vier Europeanen kampt met mentale aandoeningen. Psychologische problemen zijn de belangrijkste oorzaak van zelfmoorden en vertragen de groei van de Europese economie. Aan de hand van die vaststellingen heeft de Europese Commisie vandaag een debat geopend dat moet leiden tot een gemeenschappelijke strategie tegen mentale problemen.

Volgens statistieken van de Commissie leidt liefst 27 procent van de EU-burgers aan een of andere mentale aandoening. Depressie en angst zijn de meest frequente problemen.

Binnen vijftien jaar belangrijkste doodsoorzaak Volgens studies zouden depressies binnen vijftien jaar de meest belangrijke oorzaak van ziektes in de geïndustrialiseerde wereld worden. Mentale problemen zijn intussen al verantwoordelijk voor het gros van de 58.000 zelfmoorden die jaarlijks in de EU gebeuren.

Mentale problemen werken minder productiviteit en hogere uitgaven in de sociale zekerheid in de hand en zouden Europa elk jaar drie tot vier procent van haar bruto binnenlands product kosten. "Ik kan geen enkele andere ziekte bedenken die zo weinig aandacht zou krijgen indien zo'n hoog percentage van de bevolking ermee te maken zou hebben", stelde Eurocommissaris voor Gezondheid Markos Kyprianou vast.

44 op 100.000 Litouwers Kyprianou lanceerde vandaag een discussienota die moet leiden tot een gemeenschappelijke strategie inzake mentale gezondheid. Hij denkt onder meer aan een actieplan en een betere gegevensgaring, maar het debat moet in eerste instantie sensibiliseren. Momenteel varieert het belang van en de aandacht voor mentale gezondheid sterk van lidstaat tot lidstaat.

Zo plegen in Litouwen 44 mensen op 100.000 zelfmoord, terwijl minder dan vier Grieken op 100.000 zichzelf van het leven beroven. Ook het aantal verplichte opnames in psychiatrische klinieken loopt sterk uiteen: in Finland ligt dat aantal veertig keer hoger dan in Portugal. In Luxemburg wordt dan weer 13 procent van het gezondheidsbudget aan mentale gezondheid gespendeerd, terwijl dit in Slovakije slechts 2 procent is.