Altijd Balans - Praktijk voor Chinese geneeskunde Altijd Balans - Praktijk voor Chinese geneeskunde Altijd Balans - Praktijk voor Chinese geneeskunde Altijd Balans - Praktijk voor Chinese geneeskunde

Zhong

Wie of wat is Zhong?
ZHONG is de Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). Het is een landelijke beroepsvereniging voor TCG therapeuten die onderdak biedt aan alle disciplines binnen de TCG, zoals:

 • Acupunctuur;
 • Kruidengeneeskunde;
 • Qigong;
 • Tuina;
 • Shiatsu.


Beleid

ZHONG heeft als beroepsvereniging het volgende beleid:

 • Het screenen van opleidingsinstituten voor kwaliteitsbewaking;
 • De praktische uitoefening van het vak TCG op verantwoorde wijze te doen plaatsvinden;
 • Zorgverzekeraars TCG te doen erkennen en vergoeden;
 • Leden te ondersteunen en adviseren m.b.t. het voeren van een praktijk;
 • Het niveau van de leden te optimaliseren;
 • Het bevorderen van samenwerking met diverse opleidingsinstituten en beroepsverenigingen.


Activiteiten
ZHONG ontplooit ten behoeve van haar leden de navolgende activiteiten: TCG een meer landelijke bekendheid te geven Het vastleggen van regels voor een verantwoorde uitoefening van TCG en het controleren hiervan d.m.v. visitaties Het bevorderen en ontwikkelen van normen en eisen waaraan een goede TCG opleiding moet voldoen Het afsluiten van overeenkomsten met zorgverzekeraars Het verzamelen en toegankelijk maken van documentatie met betrekking tot TCG Het promoten van samenwerking en/of overleg met andere geneeswijzen/disciplines Het tot stand brengen van internationale contacten Mogelijkheden creƫren om ervaringen uit te wisselen

Waarom lid worden?
Tot nu toe werd TCG geschaard onder de alternatieve geneeswijzen. Er zijn echter genoeg redenen om TCG uit deze alternatieve hoek te halen: Het heeft een wetenschappelijke traditie Het is een van de oudste geneeswijzen ter wereld en het wordt al eeuwenlang door meer dan een kwart van de wereldbevolking gebruikt. Wettelijke erkenning van TCG (en dus vergoeding) door de Nederlandse overheid en zorgverzekeraars zal pas plaats gaan vinden indien elke beoefenaar aan bepaalde eisen voldoet. ZHONG stelt daarom hoge eisen aan haar leden om zodoende kwaliteit en zorg te kunnen waarborgen. Hierdoor treedt de vereniging naar buiten als een groep hooggekwalificeerde, deskundige TCG beoefenaars.